Hållbar digitalisering 2020

Välkommen till konferensen “Hållbar digitalisering 2020”! Konferensen genomförs tisdagen den 18 augusti 2020 under det övergripande temat hållbar digitalisering. Konferensen riktar sig till praktiker och beslutsfattare som är verksamma i olika roller, primärt inom kommuner, regioner och myndigheter inom olika organisationer i Sverige.

Datum: Ett heldagsevent tisdag 18 augusti 2020 med start kl 09:15.
Plats: Konferensen genomförs på distans. Mer information om genomförandet kommer att publiceras senare och meddelas till anmälda personer.
Anmälan: Antalet platser är begränsat och anmälan krävs därför i förväg.

Deltagaravgift: Deltagande är kostnadsfritt.

En introduktion till konferensen Hållbar digitalisering 2020
Klicka här
för en video (WebM-format) där Professor Björn Lundell vid Högskolan i Skövde (HS) hälsar välkommen.

Program för dagen (startar 09:15)

 • Introduktion och välkomna!
 • Tema 1 – Översikt av utmaningar för Hållbar digitalisering
  • Utmaningar och utgångspunkter för Hållbar digitalisering (Björn Lundell, HS [video])
  • Hållbar digitalisering genom öppen programvara (Jonas Gamalielsson, HS [video]; Simon Butler, HS [video]; Jonas Gamalielsson, HS [video])
  • Vägledande principer och praktiska tips för hållbar digitalisering (Tomas Gustavsson, PrimeKey Solutions AB [video]; Anders Mattsson, Husqvarna AB [video]; Jonas Gamalielsson, HS [video]; Andrew Katz, HS & Moorcrofts LLP [video]; Bengt Kvarnström, Saab AB [video]; Stefan Landemoo, Saab AB [video]
  • DIGG:s policy för utveckling av programvara (Daniel Antonsson, DIGG) [video]
 • Kaffe (virtuellt)
 • Tema 2 – Digital suveränitet
  • Molntjänster i statens tjänst (Anna Fors, Försäkringskassan [video])
 • Paus (lunch – virtuellt)
 • Tema 3 – Inlåsningsutmaningar
  • Observationer från genomförd forskning: Konsekvenser av olika typer av inlåsning (Björn Lundell, HS [video])
 • Kaffe (virtuellt)
 • Tema 4 – Anskaffning och utveckling för Hållbar digitalisering
  • Ansats och ansvar: vem pekar ut vägen, vem gynnas och vem bär risken? (Arman Borghem, Statens inköpscentral [video])
  • Checking the Box: Några avtalsrättsliga aspekter på slutandet av komplexa molntjänstavtal (Mathias Lindroth, ACF Legal Intl. AB [video])
  • Kompetensutveckling och samverkan med öppen programvara: Erfarenheter av att engagera sig med utveckling och samverkansprojekt i landets kommuner (Göran Westerlund, Alingsås kommun [video])
 • Sammanfattning och avslutning

Referenser
Denna referenslista innehåller ett urval av de källor som behandlades under konferensens presentationer och diskussioner under dagen.

Avropa.se (2020) Programvarulösningar, Statens inköpscentral.
https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/it-och-telekom/Programvaror-och-tjanster/programvarulosningar/

Arvidsson Pape, L., Lindström, L. & Westerlund, G. (Eds.) (2020) Praktiska erfarenheter kring e-underskrifter, Version 1.0, 23 juni.
https://sambruk.se/wp-content/uploads/2020/06/Sambruks-n%C3%A4tverk-Praktiska-erfarenheter-kring-e-signering.pdf

Blind, K. & Böhm, M. (2019) The Relationship Between Open Source Software and Standard Setting, Thumm, N. (Ed.) EUR 29867 EN, JRC (Joint Research Centre) Science for Policy Report, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2019, ISBN 978-92-76-11593-9. https://dx.doi.org/10.2760/163594

Butler, S., Gamalielsson, J., Lundell, B., Brax, C. Sjöberg, J., Mattsson, A., Gustavsson, T., Feist, J., & Lönroth, E. (2019) On Company Contributions to Community Open Source Software Projects, IEEE Transactions on Software Engineering. https://doi.org/10.1109/TSE.2019.2919305

Butler, S., Gamalielsson, J., Lundell, B., Brax, C., Mattsson, A., Gustavsson, T., Feist, J. & Lönroth, E. (2020) Maintaining Interoperability in Open Source Software: A Case Study of the Apache PDFBox Project, Journal of Systems and Software, Vol. 159. https://doi.org/10.1016/j.jss.2019.110452

DIGG (2020) Analys av DIGG:s policy för utveckling av programvara, Myndigheten för digital förvaltning, 3 juni.
https://www.digg.se/om-oss/nyheter/2020/analys-av-diggs-policy-for-utveckling-av-programvara

EC (2012) Communication from the Commission to the European Parliament, the
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM(2012) 529 final, Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe, SWD(2012) 271 final, 27 Sep., European Commission.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0529:FIN:EN:PDF

EC (2013) Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Against lock-in: building open ICT systems by making better use of standards in public procurement, COM(2013) 455 final, Guide for the procurement of standards-based ICT – Elements of Good Practice, SWD(2013) 224 final, 25 Jun., European Commission.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013SC0224&from=EN

EDPB (2020) Frequently Asked Questions on the judgment of the Court of Justice of the European Union in Case C-311/18 – Data Protection Commissioner v Facebook Ireland Ltd and Maximillian Schrems, European Data Protection Board, 23 July.
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/20200724_edpb_faqoncjeuc31118_en.pdf

Egyedi, T. M. & Hudson, J. (2005) A standard’s integrity: can it be safeguarded?, IEEE Communications Magazine, Vol. 43(2), pp. 151-155.
https://doi.org/10.1109/MCOM.2005.1391516

eSam (2018) Checklista inför beslut om molntjänster i offentlig sektor, 31 oktober.
http://www.esamverka.se/stod-och-vagledning/rekommendationer-och-checklistor/checklista-infor-beslut-om-molntjanster-i-offenlig-sektor.html

Farrell, J. & Klemperer, P. (2007) Coordination and lock-in: Competition with switching costs and network effects, In Armstrong, M. and Porter, R. (Eds.) Handbook of Industrial Organization, Volume 3, Elsevier, pp. 1967-2072. http://dx.doi.org/10.1016/S1573-448X(06)03031-7

Försäkringskassan (2019a) Vitbok – Molntjänster i samhällsbärande verksamhet – risker, lämplighet och vägen framåt, Dnr. 013428-2019, Version 1.0, 18 november.
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/30cc57bd-b5cd-4e04-94cd-1f7a02a9ae1a/vitbok.pdf?MOD=AJPERES&CVID=

Försäkringskassan (2019b) Cloud Services in Sustaining Societal Functions–Risks, Appropriateness and the Way Forward, Swedish Social Insurance Agency, Dnr. 013428-2019, Version 1.0, 18 November.
https://forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/30cc57bd-b5cd-4e04-94cd-1f7a02a9ae1a/vitbok.pdf?MOD=AJPERES&CVID

Gamalielsson, J. & Lundell, B. (2013) Experiences from implementing PDF in open source: challenges and opportunities for standardisation processes, In Jakobs, K. (Ed.) Proceedings of the 8th IEEE Conference on Standardization and Innovation in Information Technology (SIIT 2013), ISBN 3-86130-802-9, IEEE, Piscataway, pp. 39-49. https://doi.org/10.1109/SIIT.2013.6774572

GAIA (2019) Project GAIA-X: A Federated Data Infrastructure as the Cradle of a Vibrant European Ecosystem, Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi), Berlin, Oct.. https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/Digitale-Welt/project-gaia-x.html

Hon, W. K., Millard, C. & Walden, I. (2012) Negotiating Cloud Contracts: Looking at Clouds from Both Sides Now, Stanford Technology Law Review, Vol. 16(1), pp. 79-129.

Kammarkollegiet (2016) Open IT-standards, National Procurement Services, Kammarkollegiet, 7 mars, Dnr 96-38-2014, https://www.avropa.se/globalassets/dokument/open-it-standards.pdf

Kroes, N. (2008) Being Open About Standards. Brussels, 10 June, SPEECH/08/317, European Commissioner for Competition Policy. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_08_317

Lundell, B. (2011) e-Governance in public sector ICT procurement: what is shaping practice in Sweden?, European Journal of ePractice, Vol. 12(6), pp. 66-78.
http://web.archive.org/web/20110429011729/http://www.epractice.eu/files/European%20Journal%20epractice%20Volume%2012_6.pdf

Lundell, B. (2020) Analys av DIGG:s policy för utveckling av programvara, version 1.0, 20 maj, Skövde University Studies in Informatics 2020:1, ISSN 1653-2325, ISBN: 978-91-983667-6-1, University of Skövde, Skövde, Sweden. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-18895

Lundell, B. & Gamalielsson, J. (2018) Sustainable digitalisation through different dimensions of openness: how can lock-in, interoperability, and long-term maintenance of IT systems be addressed?, In Proceedings of the 14th International Symposium on Open Collaboration (OpenSym ‘18), ACM, New York, ISBN: 978-1-4503-5936-8, Article 3, 10p. https://doi.org/10.1145/3233391.3233527

Lundell, B., Gamalielsson, J. & Katz, A. (2015) On implementation of Open Standards in software: To what extent can ISO standards be implemented in open source software?, International Journal of Standardization Research, Vol. 13(1), pp. 47-73. https://dx.doi.org/10.4018/IJSR.2015010103

Lundell, B., Gamalielsson, J. & Tengblad, S. (2016) IT-standarder, inlåsning och konkurrens: En analys av policy och praktik inom svensk förvaltning, Uppdragsforskningsrapport 2016:2, Konkurrensverket, ISSN: 1652-8089. http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/uppdragsforskning/forsk_rapport_2016-2.pdf

Lundell, B., Gamalielsson, J., Tengblad, S., Hooshyar Yousefi, B., Fischer, T., Johansson, G., Rodung, R., Mattsson, A., Oppmark, J., Gustavsson, T., Feist, J., Landemoo, S. & Lönroth, E. (2017) Addressing lock-in, interoperability, and long-term maintenance challenges through Open Source: How can companies strategically use Open Source?, In Balaguer et al. (Eds.) The 13th International Conference on Open Source Systems (OSS 2017), IFIP AICT 496, Springer, pp. 80-88. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-57735-7_9

Lundell, B., Gamalielsson, J. & Katz, A. (2018) On Challenges for Implementing ISO Standards in Software: Can Both Open and Closed Standards Be Implemented in Open Source Software?, In Jakobs, K. (Ed.) Corporate and Global Standardization Initiatives in Contemporary Society, IGI Global, Hershey, ISBN: 978-1-5225-5320-5, pp. 219-251.
https://dx.doi.org/10.4018/978-1-5225-5320-5.ch010

Lundell, B., Gamalielsson, J. & Katz, A. (2019) Implementing IT Standards in Software: challenges and recommendations for organisations planning software development covering IT standards, European Journal of Law and Technology, Vol. 10(2). https://ejlt.org/index.php/ejlt/article/view/709/

Lundell, B., Gamalielsson, J. & Katz, A. (2020) Addressing lock-in effects in the public sector: how can organisations deploy a SaaS solution while maintaining control of their digital assets?, In Virkar, S. et al. (Eds.) CEUR Workshop Proceedings: EGOV-CeDEM-ePart 2020, Vol-2797, ISSN 1613-0073, pp. 289-296.
http://ceur-ws.org/Vol-2797/paper28.pdf

Opara-Martins, J., Sahandi, R. & Tian, F. (2016) Critical analysis of vendor lock-in and its impact on cloud computing migration: a business perspective, Journal of Cloud Computing, Vol. 5(4), pp. 1-18. https://doi.org/10.1186/s13677-016-0054-z

Pensionsmyndigheten (2015) Molntjänster i staten: en ny generation av outsourcing, Pensionsmyndigheten. https://www.pensionsmyndigheten.se/content/dam/pensionsmyndigheten/blanketter—broschyrer—faktablad/publikationer/svar-p%C3%A5-regeringsuppdrag/2016/Uppdrag%20att%20analysera%20potentialen%20f%C3%B6r%20anv%C3%A4ndning%20av%20molntj%C3%A4nster%20i%20staten%20.pdf

Regeringen (2009) Delegation för e-förvaltning, Dir. 2009:19, Regeringen, 26 mars. https://www.regeringen.se/49bb46/contentassets/ee432a087a2246b8832705e303da1216/delegation-for-e-forvaltning-dir.-200919

Regeringen (2019) Säker och kostnadseffektiv it-drift för den offentliga förvaltningen, Kommittédirektiv, Dir. 2019:64, Infrastrukturdepartementet, Regeringen, 26 september. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2019/09/dir.-201964/

Sambruk (2020) Digital signering, https://sambruk.se/portfolio/digital-signering/

SOU (2015) En förvaltning som håller ihop, Slutbetänkande från E-delegationen, Statens Offentliga Utredningar, SOU 2015:66, Stockholm, ISBN 978-91-38-24322-0. http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2015/06/sou-201566/