Hållbar digitalisering 2022

Välkommen till konferensen “Hållbar digitalisering 2022”! Konferensen genomförs tisdagen den 16 augusti 2022 under det övergripande temat hållbar digitalisering. Konferensen riktar sig till praktiker och beslutsfattare som är verksamma i olika roller, primärt inom kommuner, regioner och myndigheter inom olika organisationer i Sverige.

Datum: Ett heldagsevent tisdagen den 16 augusti 2022 med start kl 09:00 (inloggning från kl 08:30).

Plats: Konferensen genomförs på distans (via konferenssystemet BigBlueButton).

Anmälan: Anmälan är nu stängd.

Deltagaravgift: Deltagande är kostnadsfritt.

En introduktion till konferensen Hållbar digitalisering 2022
Klicka här för en film (WebM-format) där Professor Björn Lundell vid Högskolan i Skövde (HS) hälsar välkommen.

Program för dagen (kommer successivt att kompletteras med ytterligare programpunkter)

 • Introduktion och välkomna!
 • Tema 1 – Översikt av utmaningar för hållbar digitalisering
  • Erfarenheter från Integritetsskyddsmyndighetens undersökning av hur myndigheter använder molntjänster (Stina Almström, Jurist, Integritetsskyddsmyndigheten) [presentationsbilder]
  • Ett perspektiv på Hållbar digitalisering (Professor Björn Lundell, Software Systems Research Group, Högskolan i Skövde) [film]
  • Forskningsresultat, strategier och praktiska tips för arbete med standarder och öppen programvara från forskare och företagsrepresentanter inom forskningsprojektet SUDO
   • Praktiska tips och strategier för arbete med standarder och öppen programvara
    • Introduktion till praktiska tips och strategier (Professor Björn Lundell, Software Systems Research Group, Högskolan i Skövde) [film]
    • Praktiskt tips (Anders Mattsson, Husqvarna AB) [film]
    • Praktiskt tips (Tomas Gustavsson, PrimeKey Solutions AB) [film]
    • Leveraging OpenChain for a structured management of Open Source (Jonas Öberg, IT Business Architect & Head of Scania Open Source Program) [film]
   • Towards open government through open source software for web analytics: the case of Matomo (Jonas Gamalielsson, Högskolan i Skövde; Tomas Persson, Digitalist Sweden AB) [film]
   • RISC-V and Open Hardware: Opportunities for Organisations (Simon Butler, Högskolan i Skövde; Christoffer Brax, Combitech AB) [film]
 • Tema 2 – Autonomi
  • Observationer från analys av inkomna yttranden över SOU 2021:97: Hur uppfattas betänkandet av olika intressenter? – Del 1 (Professor Björn Lundell, Software Systems Research Group, Högskolan i Skövde) [film]
  • It-driftsutredningens förslag: Socialdemokraternas syn på vägen framåt? (Denis Begic, Riksdagsledamot & talesperson i digitaliseringsfrågor, Socialdemokraterna) [film]
  • It-driftsutredningens förslag: Moderaternas syn på vägen framåt? (Maria Stockhaus, Riksdagsledamot & talesperson i Infrastruktur- och digitaliseringsfrågor, Moderaterna) [film]
  • It-driftsutredningens förslag: Sverigedemokraternas syn på vägen framåt? (Jimmy Ståhl, Riksdagsledamot, Sverigedemokraterna) [film]
  • It-driftsutredningens förslag: Centerpartiets syn på vägen framåt? (Niels Paarup-Petersen, Riksdagsledamot, Centerpartiet) [film]
  • It-driftsutredningens förslag: Kristdemokraternas syn på vägen framåt? (Camilla Brodin, Riksdagsledamot, Kristdemokraterna) [film]
  • It-driftsutredningens förslag: Liberalernas syn på vägen framåt? (Helena Gellerman, Riksdagsledamot & talesperson i IT-frågor, Liberalerna) [film]
  • Observationer från analys av inkomna yttranden över SOU 2021:97: Hur uppfattas betänkandet av olika intressenter? – Del 2 (Professor Björn Lundell, Software Systems Research Group, Högskolan i Skövde) [film]
 • Tema 3 – Digital suveränitet
  • Hur Skatteverket jobbar för lagliga och lämpliga molntjänster (Arman Borghem, Molnstrateg, Skatteverket) [film]
  • Användning av SaaS-lösningar under okända avtalsvillkor inom Svenska myndigheter (Professor Björn Lundell, Software Systems Research Group, Högskolan i Skövde) [film]
  • Det finns inga moln: Varför det måste vara så krångligt med utkontrakterad förvaltning (Mathias Lindroth, ACF Legal) [film]
  • Europe’s Choice: The Final Countdown to Digital Sovereignty (Frederik Blachetta, Chief Strategy Officer, Dataport AöR) [film]
   • Bio: Frederik Blachetta is Chief Strategy Officer at Dataport AöR, a fully government-owned IT provider in Germany. He is building a team that designs scenarios for the future of government digitization and its ecosystems to derive sustainable strategies. For that, they monitor relevant mega trends and emerging topics such as digital sovereignty, open source and cloud. Previously, Frederik worked as a consultant for 12 years, most recently as a partner with PwC Strategy&. Last year, he was named Top 40 under 40 by the German magazine Capital.
 • Tema 4 – IT-driftsutredningens påverkan på Hållbar digitalisering
  • Ett panelsamtal om förutsättningar för hållbar digitalisering som behandlar aktuella utmaningar. Panelen består av följande personer:
   • Björn Lundell, Professor i datavetenskap, Högskolan i Skövde (koordinator & samtalsvärd)
   • Arman Borghem, Molnstrateg, Skatteverket
   • Fia Ewald, Informationssäkerhetsexpert, VD, Fia Ewald Consulting AB
   • Mathias Lindroth, Jurist, ACF legal
   • Göran Westerlund, Digitaliseringsansvarig, Alingsås kommun

Klicka här för en webbsida med referenshänvisningar till ett urval källor som relaterar presentationer och diskussioner under konferensen Hållbar digitalisering 2022.