Hållbar digitalisering 2022

Välkommen till konferensen “Hållbar digitalisering 2022”! Konferensen genomförs tisdagen den 16 augusti 2022 under det övergripande temat hållbar digitalisering. Konferensen riktar sig till praktiker och beslutsfattare som är verksamma i olika roller, primärt inom kommuner, regioner och myndigheter inom olika organisationer i Sverige.

Datum: Ett heldagsevent tisdagen den 16 augusti 2022.

Plats: Konferensen genomförs på distans (via konferenssystemet BigBlueButton).

Mer information om konferensen kommer att publiceras senare.