Öppen programvara i en föränderlig värld: Hur upprätthålls och accelereras affärsmässiga och samhälleliga effekter samtidigt som aktuella utmaningar hanteras?

Välkommen till konferensen “Öppen programvara i en föränderlig värld: Hur upprätthålls och accelereras affärsmässiga och samhälleliga effekter samtidigt som aktuella utmaningar hanteras?”! Konferensen arrangeras av SUDO-projektet Välkommen till konferensen “Öppen programvara i en föränderlig värld: Hur upprätthålls och accelereras affärsmässiga och samhälleliga effekter samtidigt som aktuella utmaningar hanteras?”! Konferensen arrangeras av SUDO-projektet den 16 april 2024 vid Högskolan i Skövde i samverkan med föreningen Sambruk och medverkan från eSam.

Konferensen riktar sig till praktiker och beslutsfattare som är verksamma i olika roller inom företag, kommuner, regioner och myndigheter i Sverige, samt representanter för andra typer av organisationer som är engagerade med aktuella utmaningar relaterat det som behandlas under konferensen.

Översikt av program

  • 8:30 – 9:00 Registrering, kaffe och nätverkande i konferensens utställningsyta.
  • 9:00 Konferensen startar
    • Under dagen ges presentationer av internationellt ledande experter inom öppen programvara och standardisering.
    • Aktuella utmaningar i en föränderlig värld diskuteras utifrån konferensens presentationer och övergripande tema.
    • Konferensens utställningsyta ger möjlighet att nätverka och ta del av resultat från genomförd forskning inom SUDO-projektet.
  • 17:00 Konferensen avslutas
  • 17:00-17:30 Nätverkande med informella diskussioner i konferensens utställningsyta

Konferensen genomförs i byggnaden Portalen på Högskolan i Skövde (det kommer inte finnas möjlighet att delta på distans). Om du kommer med tåg till Skövde för att delta i konferensen finns här en karta som visar hur du hittar från Resecentrum till högskoleområdet (det är en kort promenad). Om du kommer med bil till Skövde hittar du på samma karta också var du kan parkera i anslutning till Högskolan i Skövde. Planerar du att åka tåg till Skövde C finns goda förbindelser från såväl Stockholm som Göteborg (se vidare SJ, MTRX, och Västtrafik).

Antalet platser är begränsat och föranmälan krävs. Länk för anmälan kommer att publiceras inom kort (här).

Mer information om SUDO-projektet.