Hållbar digitalisering 2021

Välkommen till konferensen “Hållbar digitalisering 2021”! Konferensen genomförs tisdagen den 17 augusti 2021 under det övergripande temat hållbar digitalisering. Konferensen riktar sig till praktiker och beslutsfattare som är verksamma i olika roller, primärt inom kommuner, regioner och myndigheter inom olika organisationer i Sverige.

Datum: Ett heldagsevent tisdagen den 17 augusti 2021 med start kl 09:00 (inloggning från kl 08:30).
Plats: Konferensen genomförs på distans (via konferenssystemet BigBlueButton).
Anmälan: Anmälan till årets konferens är nu stängd, men efter konferensen kommer det finnas möjlighet att ta del av en hel del information från konferensen via denna webbsida. Bekräftelse på deltagande och teknisk information för deltagande i årets konferens har skickats ut till alla anmälda. Konferensen planeras återkomma vid samma tidpunkt nästa år och ni kan redan nu höra av er med en preliminär intresseanmälan (genom att skicka ett ebrev till hd2022@his.se, så vi kan återkomma med mer information under våren 2022).
Deltagaravgift: Deltagande är kostnadsfritt.

En introduktion till konferensen Hållbar digitalisering 2021
Klicka här för en film (WebM-format) där Professor Björn Lundell vid Högskolan i Skövde (HS) hälsar välkommen.

Program för dagen (kommer successivt att kompletteras med ytterligare programpunkter)

 • Introduktion och välkomna!
 • Tema 1 – Översikt av utmaningar för Hållbar digitalisering
  • International collaboration and world-class research through openness: Why is open science important at CERN? (Kamran Naim, head of Open Science, CERN [film])
  • Hållbar digitalisering: varför förutsätter datasuveränitet öppna standarder och öppen programvara? (Professor Björn Lundell, Software Systems Research Group, Högskolan i Skövde [film])
  • Vägledande principer och praktiska tips för hållbar digitalisering
   • Tomas Persson, Digitalist Sweden AB [film]
   • Jonas Feist, RedBridge AB [film]
   • Tomas Gustavsson, PrimeKey Solutions AB [film]
   • Anders Mattsson, Husqvarna AB [film]
   • Andrew Katz, Högskolan i Skövde & Moorcrofts LLP [film]
   • Göran Westerlund, Alingsås kommun [film]
 • Tema 2 – Autonomi
  • IT-driftsutredningen första betänkande: Vägen framåt? (Anders Ygeman, Digitaliseringsminister, Infrastrukturdepartementet [film])
  • IT-driftsutredningen första betänkande: Liberalernas syn på vägen framåt? (Helena Gellerman, Riksdagsledamot & talesperson i IT-frågor för Liberalerna [film])
  • IT-driftsutredningen första betänkande: Sverigedemokraternas syn på vägen framåt? (Jimmy Ståhl, Riksdagsledamot, Sverigedemokraterna [film])
  • IT-driftsutredningen första betänkande: Vänsterpartiets syn på vägen framåt? (Jens Holm, Riksdagsledamot, Vänsterpartiet [film])
  • IT-driftsutredningen första betänkande: Centerpartiets syn på vägen framåt? (Niels Paarup-Petersen, Riksdagsledamot, Centerpartiet [film])
  • IT-driftsutredningen första betänkande: Moderaternas syn på vägen framåt? (Maria Stockhaus, talesperson i Infrastruktur- och digitaliseringsfrågor, Moderaterna [film])
  • IT-driftsutredningen första betänkande: Amerikanska handelskammarens syn på vägen framåt? (Peter Dahlen, Managing Director, American Chamber of Commerce in Sweden [film])
  • IT-driftsutredningen första betänkande: Sveriges advokatsamfunds syn på vägen framåt? (Daniel Lundqvist, Advokatfirman Kahn Pedersen KB [film])
  • IT-driftsutredningen första betänkande: Varför är källskydd och meddelarfrihet viktigt för granskande journalistik? (Fredrik Laurin, Uppdrag Granskning & International Consortium of Investigative Journalists [film])
  • IT-driftsutredningen delbetänkande: Riksdagsförvaltningens reflektioner utifrån ett praktiskt perspektiv (Mia Pousette, Verksjurist, Riksdagsförvaltningen [film])
 • Tema 3 – Datasuveränitet
  • Open era of computing: RISC-V momentum and industry adoption (Calista Redmond, CEO RISC-V International [film]), Abstract: From embedded to enterprise we’re witnessing the rapid transition of the industry from closed, proprietary computing to open and collaborative computing. In this session we’ll talk about the technical and business elements driving strategic shifts across industries toward RISC-V.
  • Digital suveränitet och GAIA-X: Vad händer inom Europa? (Daniel Melin, strateg, Skatteverket [film])
  • Data sovereignty for organisations in the EU: Insights from providing cloud solutions through Nextcloud (Frank Karlitschek, CEO, Nextcloud [film])
  • Inlåst och klart: Har du tappat kontrollen? (Professor Björn Lundell, Software Systems Research Group, Högskolan i Skövde [film])
 • Tema 4 – IT-driftsutredningens påverkan på Hållbar digitalisering
  • Observationer från analys av 110 inkomna yttranden över SOU 2021:1: Hur uppfattas betänkandet av olika intressenter? (Professor Björn Lundell, Software Systems Research Group, Högskolan i Skövde [film])
  • IT-driftsutredningen första betänkande: Vad innebär betänkandets förslag på förändrad lag? (Mathias Lindroth, ACF Legal [film])
  • Ett panelsamtal om förutsättningar för hållbar digitalisering som behandlar redovisade synpunkter på betänkandet och relaterade aktuella frågor. Panelen består av följande personer:
   • Björn Lundell, Professor i datavetenskap, Högskolan i Skövde (koordinator & samtalsvärd)
   • Fia Ewald, Informationssäkerhetsexpert, VD, Fia Ewald Consulting AB
   • Mathias Lindroth, Jurist, ACF legal
   • Daniel Melin, Strateg, Skatteverket
   • Göran Westerlund, Digitaliseringsansvarig, Alingsås kommun

(med reservation för eventuella förändringar)

Klicka här för en webbsida med referenshänvisningar till ett urval källor som relaterar presentationer och diskussioner under konferensen Hållbar digitalisering 2021.