Hållbar digitalisering 2023

Välkommen till konferensen “Hållbar digitalisering 2023”! Konferensen genomförs tisdagen den 15 augusti 2023 under det övergripande temat hållbar digitalisering. Konferensen riktar sig till praktiker och beslutsfattare som är verksamma i olika roller, primärt inom kommuner, regioner och myndigheter inom olika organisationer i Sverige.

Datum: Ett heldagsevent tisdagen den 15 augusti 2023 med planerad start kl 09:00 (inloggning från kl 08:30).

Plats: Konferensen genomförs på distans (via konferenssystemet BigBlueButton).

Anmälan: Anmälan till Hållbar digitalisering 2023 har nu stängt. Det finns redan nu möjlighet att föranmäla sig till nästa års konferens som arrangeras torsdagen den 15:e augusti 2024. Anmäl dig till Hållbar digitalisering 2024.

Deltagaravgift: Deltagande är kostnadsfritt.

Program för dagen

 • Introduktion och välkomna!
 • Tema 1 – Översikt av utmaningar för hållbar digitalisering
 • Tema 2 – Lämplighet och Laglighet
  • Användning av molntjänster och programvara som tjänst under okända villkor: Socialdemokraternas syn på hur en myndighet bör genomföra en lämplighetsbedömning? (Gunilla Svantorp, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna) [Video med undertexter] [Video utan undertexter]
  • Användning av molntjänster och programvara som tjänst under okända villkor: Moderaternas syn på hur en myndighet bör genomföra en lämplighetsbedömning? (Lars Engsund, Riksdagsledamot, Moderaterna) [Video med undertexter] [Video utan undertexter]
  • Användning av molntjänster och programvara som tjänst under okända villkor: Sverigedemokraternas syn på hur en myndighet bör genomföra en lämplighetsbedömning? (Rashid Farivar, Riksdagsledamot, Sverigedemokraterna) [Video med undertexter]
  • Ny sekretessbrytande regel – nya förutsättningar för utkontraktering? (Linda Lindström, ansvarig för juridiska frågor vid eSams kansli) [Video med undertexter] [Video utan undertexter]
  • Vilka omständigheter? En genomsökning av förarbetena i jakt på vägledning för lämplighetsbedömning enligt OSL 10:2a§ (Mathias Lindroth, Jurist, ACF Legal) [Video med undertexter] [Video utan undertexter]
  • Getting it right: the challenges for regulation of AI. Open source, intellectual property, privacy, consumer harms, and digital sovereignty (Andrew Katz, Moorcrofts LLP & Högskolan i Skövde) [Video med undertexter] [Video utan undertexter]
 • Tema 3 – Autonomi & datasuveränitet
 • Tema 4 – Diskussion kring aktuella utmaningar
  • Ett panelsamtal om förutsättningar för hållbar digitalisering som behandlar aktuella utmaningar. Panelen består av följande personer:
   • Björn Lundell, Professor i datavetenskap, Högskolan i Skövde (koordinator & samtalsvärd)
   • Moon Carlbring, Informationssäkerhetsstrateg, Region Västmanland
   • Erik Enocksson, ansvarig för säkerhetsfrågor vid eSams kansli
   • Fia Ewald, Informationssäkerhetsexpert, VD, Fia Ewald Consulting AB
   • Mathias Lindroth, Jurist, ACF legal
   • Göran Westerlund, Digitaliseringsansvarig, Alingsås kommun

Klicka här för en webbsida med referenshänvisningar till ett urval källor som relaterar presentationer och diskussioner under konferensen Hållbar digitalisering 2023.